Amaç ve Hedefler

Hedef-1: Diyaliz merkezimizde sunulan her türlü sağlık hizmetinin, hasta memnuniyetini sağlayacak şekilde verilmesini sağlamak.

Hedef-2: Diyaliz merkezimizde fiziki alan yetersizliği olan hizmet birimlerinin yapılacak düzenlemelerle uygun alanlara taşınmasını sağlamak.

Hedef-3: Diyaliz merkezimizde hasta bekleme alanlarının hastaların ihtiyacını karşılayacak şekilde belirlenmesi ve oturma gruplarının bu alanlara konulmasını sağlamak.

Hedef-4: Diyaliz merkezimizde toplam kalite çalışmalarına yönelik yeni bir departman kurmak.

Hedef-5: Diyaliz merkezi çalışanlarımıza yönelik sağlık hizmetleri ihtiyaçlarını karşılamak üzere uygun birimler oluşturmak.

Hedef-6: Diyaliz merkezimizde bilgisayar otomasyon sistemini güçlendirmek.

Hedef-7: Diyaliz merkezimizde elektrik tüketiminde tasarruf sağlamak.

Hedef-8: Diyaliz merkezi binasında gerekli görülen tamirat ve tadilatları yapmak

Hedef-9: Diyaliz merkezimizin teknik alt yapısına yönelik cihaz ve donanım eksikliklerini gidermek.

Hedef-10: Diyaliz merkezimizin görsel alanlarını modernize etmek.

Hedef-11:İhtiyaçlar doğrultusunda diyaliz merkezinde çalışacak idari ve sağlık personel sayısını artırmak.

Hedef-12: Diyaliz merkezimizin çalışanlarına yönelik kişisel gelişim eğitimleri vermek.

Hedef-13: Sağlık çalışanlarına yönelik mesleki sertifikasyon sayısını arttırmak

Hedef-14: Diyaliz merkezimizde çalışanlarına yönelik hizmet içi eğitim faaliyetleri düzenleme