Değerlerimiz

  DEĞERLERİMİZ

 • Önceliği insana vermek.
 • Çözüm odaklı olmak.
 • Hasta ve çalışan memnuniyetine odaklanmak.
 • Ulaşılabilir olmak.
 • Hasta ve çalışan güvenliğine önem vermek.
 • Kalite ve Güvenilirlik.
 • Bilimsellik
 • Verimlilik
 • Tıbbi deontoloji ve etiğe bağlılık.
 • Bütüncül yaklaşım.
 • Takım çalışmasına önem vermek.
 • Şefkatli ve hakkaniyetli olmak.