Hedeflerimiz

AMAÇ: Sağlıkta kalite standartları –Diyaliz klavuzuna uygun olarak hasta ve çalışan güvenliği ile hasta ve çalışan memnuniyetinin sağlanması aynı zamanda etkin etkili zamanında hizmet sunulması.

KURUMSAL HEDEFLER

  • Merkezimizde sunulan her türlü sağlık hizmetinin, hasta ve çalışan memnuniyetini sağlayacak şekilde verilmesini sağlamak,
  • Yenilikçi ve kendini geliştiren anlayışı benimsemek,
  • Merkezimizdeki tüm kalite çalışmalarına yönelik yenilikçi ve kendini geliştiren anlayış çerçevesinde ilgili ekipleri oluşturmak, ekip ruhu ve takım çalışmasına önem vererek tüm birimlerde yenilikçi düzenlemeler yapmak, yapılan düzenlemeleri sürekli güncel tutmak,
  • Merkez teknik alt yapısına yönelik cihaz ve donanım eksikliklerini gidermek,
  • Merkezimizin görsel alanlarını modernize etmek,
  • İhtiyaçlar doğrultusunda Diyaliz Merkezin’de çalışacak idari ve sağlık personel sayısını artırmak,
  • Diyaliz Merkezi çalışanlarına yönelik kişisel gelişim eğitimleri vermek
  • Diyaliz Merkezi çalışanlarına yönelik hizmet içi eğitim faaliyetleri düzenleme
  • Modern çağın gerektirdiği teknolojik gelişmelerin imkanları kullanılarak kolay ulaşılabilir, disiplinli, nitelikli, ekonomik, sürekli gelişen güvenilir sağlık hizmeti sunmak.
  • Hasta güvenliğinin sağlanması ve memnuniyetinin arttırılması,