Diyaliz Hastalarında Yapılması Gereken Aşılar
Diyaliz Hastalarında Yapılması Gereken Aşılar

Günümüzde enfeksiyonların birçoğu aşılama ile önlenebilmesine rağmen hala aşıya karşı isteksizlik ve aşının sadece çocukluk çağına özgüymüş gibi davranılması erişkin dönemde yapılması gereken aşıların göz ardı edilmesine neden olmaktadır . Özellikle immunsupresif kişilerde aşılama son derece önemlidir. Son dönem böbrek yetmezliği (SDBY) olan hastalar olumsuz sonuçlara hatta ölüme neden olan birçok enfeksiyona karşı normal populasyona göre daha duyarlıdır. 

Hemodiyalize giren hastaların ölüm nedenleri arasında enfeksiyonlar önemli bir yer tutmaktadır. Bu ölümlerin çoğu aşıyla korunulabilecek hastalıklar nedeniyledir. Bu hastalara bütün rutin aşılar (difteri- tetanoz, hepatit B, pnömokok ve mevsimsel influenza) ve bunun yanı sıra özel aşılar da yapılmalıdır. Diyaliz hastalarında aşılanma oranları hala istenilen seviyede değildir. Bu hastalara bütün rutin aşılar (difteri- tetanoz, hepatit B, pnömokok ve mevsimsel influenza) ve bunun yanı sıra özel aşılar da yapılmalıdır.

Diyaliz öncesi dönemde takip edilmemiş veya aşılanmamış hastalar diyaliz tedavisine başlayınca aşılanmalıdır