Refakatçi Politikası

Sağlık hizmeti sunumu sırasında hastanın fiziksel, psikolojik ve sosyal mahremiyeti düşünülerek hasta yakınları diyaliz salonlarına alınmamaktadır.

Madde bağımlıları, hamileler gibi özellikli hasta gruplarında hastanın birinci derece yakını hastanın yanına alınmaktadır.

Hastadan sorumlu hekim, refakatçi gereksinimi duyduğu takdirde;

  1. Refakatçiler, diyaliz merkezimiz kurallarına uymalıdırlar. İhlali halinde, ilgili kişinin refakat durumu kabul edilmeyecektir.
  2. Refakatçiler (hekim ve hemşire direktifleri dışında) hastaya yönelik herhangi bir uygulama yapmamalıdır.
  3. Refakatçiler ilgili hekim ya da hemşire istemi dışında, hastalarını merkez dışına çıkarmayacak veya yatağını değiştirmeyecektir.
  4. Refakatçiler hastaya, hekim ya da hemşireye danışmadan yiyecek ve içecek vermeyecektir.
  5. hastanız ve diğer hastaların huzuru için diyaliz ünitesinde ve koridorlarda yüksek sesle konuşmayınız, gürültü yapmayınız. Cep telefonu kullanımı konusundaki uyarıları dikkate alınız.
  6. Refakatçiler merkez dahilinde tütün ve alkollü madde kullanmaları yasaktır.
  7. Refakatçiler, hastaları ile ilgili herhangi bir sorun olduğunda hemşireye haber verecektir.